Networking/Party ***Shake the Spring*** Kanal stays radical & queer

Standard

when: 13th may
where: Radical queer Wagenplatz kanal, kiefholzstrasse 74

13096155_10153515522342401_2522031481582091399_n

 

Salam everybody
Let’s connect with eachother and dance all night.
We want to shake the spring!
Feel free to invite your friends.

From 6pm:
Info/networking round, intruduction/partizipation of/in the projects at Kanal, eating together
From 9pm: Time to Shake with great DJ_anes*
**DJane SubZee (hot’n’spicy // azaadi beats)
*Masta Sai (Best Berlinistan Garam Masala Sound: dari, 3arabi, kurdî, farsi, hindi, turki,pashto, latin, urdu, dancehall,afro & hip hop dance vibes!)
*MC Xuparina (soul, funk, favela funk)
*DJ Ipek Ipekcioglu (gayhane / female:pressure)
*kos_mic q’andi (hiphop, r’n’b, pop & middle-eastern pop)

Radical Queer wagenplatz Kanal
https://kanal.squat.net/

>>> KANAL is not a place to deal with any kind of Cultural Appropriation. so NO tolerance with racism, sexism, Inter*/trans*/Homo-Discrimination and other bullshit. check your class privilege<<<

-In this link you can read our political statement to know more about our political ideas.: https://kanal.squat.net/?cat=14
-And join our mailing list just with sending a email on kanal[at]squat.net with subject “list”.
#kanalbleibt

DEMO 8.3.16 – International Women’s Day / Internationaler Frauentag – Wir nehmen uns die Macht zurück!

Standard

8-maerz-3

We take the power back!

As women* we are determined to lead the fight from the front. Patriarchy is the foundation of the imperialist and capitalist system, which exists on the basis of white male domination. We are women* who resist this order of exploitation and oppression.

As women* who experience war, who flee, who are in exile or migrate, we resist physical and psychological exploitation and humiliation. Refugee women* arriving in Europe, face a fascist asylum system that forces them into lagers, which provide no privacy but at the same time isolates them. This again exposes women* to all forms of violence in the private and public sphere.

Sexism is not imported to the fake democracies of the west. Women* who are brought up in these „democracies“ are also actors in their own states’ logic of war, colonialism and exploitation. These women* agree to this logic, they promote racist propaganda and profit from it.

We won’t allow for divisions, and won’t participate in the evil game of dividing  sexism, inter-trans-homo discrimination, racism, classism, antiromaism, anti-muslim racism, and ableism. We will not divide ourselves!

The women* in Rojava are a good example of women* who fight against colonialist and fascist state forces. The kurdish women in the north of Kurdistan (Bakur), are fighting for autonomy and since months they are resisting  the military superiority of armed forces and mercenary soldiers.

Resistance starts when we are in solidarity with each other, defend ourselves and others and fight for freedom on the basis of justice.

We call on women*, especially working class women* (with and without papers), to fight against the capitalist patriarchy and to decide for themselves in all areas of life.

For a society without colonialism and capitalism!

Tuesday 08.03.2016
Demonstration: 15.30 – Kottbusser Tor/Reichenberger Strasse (WLTI* only = WomenLesbianTransInter*)
Rally: 17.00 – O­ranienplatz

KNK (Kurdistan National Kongress) Frauenkomitee in Berlin
SKB: Sosyalist Kadinlar Birligi
IniRomnja
Dest Dan
International Women Space
HDK Berlin(Kadinlar)
Radical Queer Wagenplatz Kanal
Gogo Trash Berlin
Take Back
olgaausdererstenreihe

Em desthilatê şûnde digirin!

Em wek jinan bi biryar in ku di qadên herî pêş de têkoşînê bi rê ve bibin. Bingeha kapîtalîzma emperyalîst xwe dispêre desthilatdariya bavkanî û mêrê spî.

Em wek jinên ji qadên şer mişextbûyî û koçber ji aliyê fîzîkî, psîkolojîk û derûnî ve bi kedxwarî û mêtîngeriyê re rû bi rû ne. Bi taybetî jinên koçber yên digihine Ewropayê ji ber cihekî wan yê mayînê nîne, di kampên ji civaka giştî qutkirî de bi zordarî tên hiştin û bi pergala faşîst ya îltîcayê re rû bi rû ne. Ew jî dibe sedem ku jin di qada giştî û ya taybetî de bi her cureyê şîdetê re rû bi rû bimînin. Cinsiyetperestî parçeyeke ji -qaşo demokrasiya Rojava- ye, ji devereke din nehatiye vir. Ev jinên ku di van demokrasiyan de mezin bûne, wek aktorên hişmendiya şerî û yên kedxwariya dewletên xwe kar dikin. Bi tevlibûna vê hişmendiyê re propagandaya nijadperest belav dikin û ji wê jî sûdê werdigirin. Em destûrê nadin parçebûn û cudabûnan, emê ti carî nebin beşek ji lîstikên dijberiya cinsiyetperest, înter trans-hevzayend, nijadperestî, dijberiya Romanan û dijberiya nijadperest ya li dijî misilmanan. Jinên li Rojavayê Kurdistanê nimûneyên herî baş in ku li dijî hêzên faşîst û mêtînger yên dewletan şer dikin. Jinên li bakurê Kurdistanê jî ji bo xweseriya demokratîk têkoşîneke bêhempa dimeşînin, bi mehan e ku li dijî artêşa Tirk û leşkerên îslamî yên xwefiroş xweparastineke hêzdar û rewa dikin. Ji ber vê ye ku ji aliyê dewleta Tirk ve bi awayekî herî kirêt a cinsiyetperestî ve dibin hedefa êrîşan. Liberxwedan li qadên ku hevkariya me heye û li cihê ku xweparastin û parastina kesên din heye, li ser bingeha edaletê û li cihê ku têkoşîna azadiyê li dar be destpê dike. Em bang li tevahiya jinan dikin; jinên xebatkar û karker, jinên ku bikaxed û bêkaxed kar dikin, ji bo têkoşîna li dijî pergala bavkanî ya kapîtalîzma emperyalîst, ji bo di her qadên jiyanê de em biryara xwe serbixwe bidin, tevli têkoşînê bibin.

Ji bo civakeke bê kedxwarî û bê kapîtalîzmê

08.03.2016
MEŞ:Saet: 15.30 Kottbusser Tor-Reichenber Strasse (bi tenê ji bo FLTI: Jin, lezbiyen, Trans, Inter )
Mîtîng: Saet 17.00 li Orenienplatzê

 

8thmarch-arabictranslation

Preuzmimo Moć

Mi Žene smo preodređene da vodimo borbu iz privih redova. postojaća Patrijarhija se basira na imperialistićki i kapitalistićki sistem, sistem koji se zasniva na muškoj dominaciji bijelog naroda. Mi smo Žene koje su se oduprele protiv te vrste explotazie i opresije.

Mi Žene koje smo doživile rat, koje smo pobegle iz naši domovina, koje smo u exilu ili migrirale odupremo se phisićkoj, psikićkoj i mentalnoj explotaziji i poniženju. Narućito žene izbeglice koje stižu u Evropu suoćavaju se sa rasistićnim Azilsistemom koji te žene smešta u logore, u kojima nemaju privatnost i istovremnu su izolovane time su sve one izložene svim vrstama nasilja.

Seksizam nije uvoz u lažnu Demokratiju zapadni Zemalja. Žene koje su odgojene u ovim Demokratijama su akteri u ove ratne logike, kolonozacije i explotacije u sopstvenim Zemljama. Prihvatanjem te ratne logike onepodržavaju rasistićku propagandu i profitiraju od nje.

Nećemo dosvoliti niti ućestovati u toj prljavoj igri razdvajajanja sekzizma, inter-,trans-,homo- diskriminazije, rasizma, antiromaizma, islamofobije i ableizma jedno od drugoga.

Žene u Rojava su dobar primer za žene koje se bore protiv kolonijaliztićki, fašistickih državnih moći. Borba poćinje sa solidarnošću ismeđu nas. Branimo sebe i druge i borimose sa slobodu i pravdu.

Pozivamo sve žene naroćito radnićku klasu (sa ili bez dozvole za rad) da se bore protiv kapitalistićke Patriarhije i da imaju pravo da same odlućuju o svim sferama života.

Za društvo bez kolonijalizma i kapitalizma

 

8th-march-dari-translation

Wir nehmen uns die Macht zurück!

Als Frauen* sind wir entschlossen, in vorderster Reihe zu kämpfen. Das Patriarchat ist die Basis des imperialistischen und kapitalistischen Systems, welches auf der weißer männlicher Herrschaft beruht. Wir sind Frauen*, die sich gegen dieses System der Ausbeutung und Unterdrückung wehren.

Als Frauen*, die Krieg erfahren haben, die geflohen sind, die im Exil oder migriert sind, leisten wir Widerstand gegen die körperliche, psychologische und mentale Ausbeutung und Erniedrigung. Besonders Refugee Frauen*, die in Europa ankommen, stehen einem faschistischen Asylsystem gegenüber, welches sie in Lager zwingt, die keine Privatsphäre bieten und gleichzeitig isolieren. Dies führt dazu, dass Frauen* abermals allen Formen von Gewalt im privaten und öffentlichen Raum preisgegeben sind.

Sexismus ist nicht in die westlichen Schein-Demokratien importiertet. Auch Frauen*, die in diesen “Demokratien” aufwachsen, sind Akteure in der Logik ihrer Staaten, die aus Krieg, Kolonialismus und Ausbeutung besteht. Diese Frauen stimmen dieser Kriegslogik zu, verbreiten sie rassistische Propaganda und profitieren davon.

Wir werden diese Spaltung nicht zulassen und uns nicht an diesem bösen Spiel beteiligen, das Sexismus, Inter-Trans-Homo Diskriminierung, Rassismus, Klassismus, Antiromaismus, anti-muslimischer Rassismus und Ableism voneinander trennt.

Die Frauen* in Rojava sind ein gutes Beispiel für Frauen*, die gegen kolonialistische und faschistische Staatsmächte kämpfen. Die kurdischen Frauen in Nord-Kurdistan (Bakur) also im türkischen Teil von Kurdistan kämpfen für Selbstverwaltung und leisten seit Monaten eine starke Verteidigung gegen eine militärische Übermacht aus Militär und Söldnern.

Widerstand beginnt, wenn wir solidarisch miteinander sind und uns selbst und andere verteidigen und für die Freiheit auf der Grundlage von Gerechtigkeit kämpfen.

Wir rufen Frauen*, insbesondere proletarische Frauen (mit und ohne Papiere) dazu auf, gegen das kapitalistische Patriarchat zu kämpfen und in all ihren Lebensbereichen selbst zu bestimmen.

Für eine Gesellschaft ohne Kolonialismus und Kapitalismus!

Dienstag 08.03.2016
Demonstration: 15.30 – Kottbusser Tor/Reichenberger Strasse (nur FLTI* = FrauenLesbenTransInter*)
Rally: 17.00 – O­ranienplatz

Flugblatt: Akute Räumungsbedrohung des Radikal-Queeren Wagenplatz KANAL

Standard

Radikal Queerer Wagenplatz KANAL ist nicht nur unser Zuhause sondern auch ein politischer Raum der akut von der Räumumg bedroht ist. KANAL ist ein queerer Space mit mehrheitlich Geflüchteten, Migrant_innen, Schwarze, Rrom_nja und Menschen of Color, die zusammen versuchen ein selbst bestimmtes Leben zu führen, basierend auf dem kompromisslosen Kampf gegen jegliche Form von Gewalt und Machtausübung wie Rassismus, Klassismus, Sexismus, Inter*Trans* und Homo Diskrimminierungen.

Seit zwei Jahren kämpft BIM – Berliner Immobiliengesellschaft, eine Firma die städtisches Eigentum verwaltet und verkauft, gegen uns und versucht uns zu zwingen einen Vertrag mit einer rassistischen Klausel zu unterschreiben, der es Geflüchteten, Rrom_nja und Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel oder Residenzpflicht untersagt sich auf dem Platz aufzuhalten.

Vor kurzem haben wir ZUERST aus der Presse erfahren müssen, dass der Senat, in Kooperation mit den Bezirken, paradoxerweise eine Liste veröffentlicht hat, mit den Plänen auf dem von uns bewohnten Gelände an der Kiefholzstraße 74, eine sogenannte „MUF“ (Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge) zu bauen um uns damit zu verdrängen. Bis jetzt hat keine Kommunikation mit uns stattgefunden.

Diese rassistische Verdrängungspolitik mit Mieterhöhungen die nur der Gewinnmaximierung dient, möchte sich unserer als selbst-organisierte Struktur entledigen und uns durch staatlich verwaltete Massenlager ersetzen, die nicht zuletzt auch Massenabschiebungen und Privatisierungen zur Folge haben. Wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Wir sagen NEIN! Lasst uns gemeinsam und solidarisch gegen strukturellen Rassismus kämpfen und selbst bestimmte Lebensräume verteidigen!

Gegen Massenlager!

Gegen Verdrängung!

Gegen Abschiebung!

Radikal Queerer Wagenplatz KANAL“

Kiefholzstraße 74 12057 Berlin-Neukölln

***Bleibt mit uns in Kontakt: www.kanal.squat.net

***Schließt euch an und tragt euch in unsere Mailing Liste ein: kanal@squat.net

Leaflet
acute threat of eviction of Radical Queer Wagonplace KANAL

Radical Queer Wagonplace KANAL is not only our home but also a political project that is threatened with eviction right now. KANAL is a queer space with a majority of refugees, migrants, black people, rrom_nja and people of color who are together trying to live self-determined, based on the uncompromising fight against any kind of state power such as racism, classism, sexism, inter*trans* and homo discrimination.

For two years BIM – Berlin grounds and houses company (that is maintaining and selling property of the state) is fighting against us and trying to make us sign a contract with racist paragraphs that forbids refugees, rrom_nja and people without papers or with Residenzpflicht to live at our place.

Just recently we ONLY found out through the press that the senate and the districts of berlin together  paradoxically have published a list, of places where so called „MUF“ (modular shelter for refugees) should be built. The only place on this list where people are living, is our home in Kiefholzstraße 74. By building a lager they want to force us to leave. Until now there was no direct communication with us.

This racist displacement policy, with a rent increase, in favor of profitmaximisation, wants to eliminate us as a self-organized structure and replace us with state run concentration camps. The results are mass deportation and privatization. They want to play us off against each other. Let’s say NO to it together. Let’s stick together in solidarity and fight structural racism! Let’s defend self-determined spaces!

Against concentration camps!
Against eviction!
Against deportation!

„Radical Queer Wagonplace KANAL“

Kiefholzstraße 74 12057 Berlin-Neukölln

***Stay in contact with us: www.kanal.squat.net
***Join our mailing list: kanal@squat.net

new problems

Standard

* 2010 musste der queere Wagenplatz Schwarzer Kanal von seinem alten Platz in Berlin Mitte nach Neukölln an die Kiefholzstrasse umziehen. Dieser Platz gehört dem Lifo (Liegenschaftsfonds).
* Seit über ein Jahr sind wir ohne Vertrag, weil wir deren akut gestiegene Mietansprüche nicht bezahlen koennen. (Lifo wollen 300 Prozent mehr als früher).

Jetzt haben Lifo uns einen neuen Vertrag vorgeschlagen, in dem sie klar stellen, für wen der Platz und die Stadt sind und für wen nicht: Um einen neuen Vertrag zu bekommen, müssten wir nicht nur den hohen Mietforderungen nachkommen, unsere Wagen müssen einen gewissen, „objektiven“ Standart erreichen (der von Lifo definiert und kontrolliert würde), und uns damit einverstanden erklären, dass es ein Räumungsgrund wäre, wenn „WIR“ mit Flüchtlingen zusammen wohnen wurden!! Es wird vorausgesetzt, dass in unserer Gruppe Schwarzer Kanal keine Flüchtlinge sind, sondern eine homogene, weisse deutsche Gruppe, die marginalisierten Leuten aus Charitygruenden o.Ä. Obdach gewährt… Das ist Lifos Bild. Aber das ist nicht unsere Realität. Wir sind mehr oder weniger, in den verschiedenen Aspekten privilegierte und/oder marginalisierte Leute die zusammen wohnen und kämpfen.

What the fuck?!!!!

Der Liegenschaftsfond ist eine Firma, die dem Land Berlin gehört. Als ein Instrument neoliberaler Stadtumstrukturierung arbeiten sie mit Privatisierung, Gentrifizierung etc. und verleihen dem institutionellen Rassismus, Klassismus die räumliche Entsprechung. In diesem Fall versuchen sie, uns strategisch zu unterteilen. Was sie machen ist der letzte Dreck. Diesen Mist tolerieren wir nicht, wir sind wütend und stellen uns ihren Methoden entgegen.

WIR BLEIBEN ALLE!! … stay connected … spread the word …

#OurHomesAgainstYourSystem

 


 

 

* 2010 Queer wagonplace Schwarzer Kanal was forced to move from the old place in Berlin Mitte to Neukölln, to the new place in Kiefholzstraße which is owned by Lifo (the Liegenschaftsfonds).
* Since more than one year we are without contract as we cannot afford the rising rent expectations (300% more than before), and the negotiations with Lifo failed.

Now they sent us a new contract where they try to define more clearly for whom this place and the city should be and for whom not: To get a new contract, they insist again on the too high rent, that the wagons have to meet certain conditions (which are defined by them), and that it would be a reason to quit the contract if „WE“ would „live together with refugees“!!

They assume, that „WE“ are no refugees, but a homogenous, white, German group who might give home to marginalized people for charity reasons….This is their picture. But this is not our reality of living together. We are more or less in different aspects privileged and marginalized persons living and fighting together.

What the fuck?!!!

Liegenschaftsfonds as a state-owned company and organ of neoliberal city management is working with privatization, gentrification, following racism, classism and all that other oppressive shit… In this case they strategically try to separate us. What they are doing is fucked up. We don’t tolerate this shit, we are angry and we stand against this.

WE ALL STAY!! …stay connected… spread the word…

#OurHomesAgainstYourSystem

Stay informed

Standard

If you want to get informed about events, actions, political fights and general stuff concerning schwarzer kanal, send us an email with the subject “liste” to schwarzerkanal[ät]squat[dot]net.

Wenn du auf unsere Mailingliste möchtest, um über Veranstaltungen, Aktionen, politische Kämpfe oder andere Dinge, die den schwarzen kanal betreffen, informiert zu werden, schreib eine Mail mit dem Betreff “liste” an schwarzerkanal[ät]squat[dot]net.

project meetings

Standard

Welcome to projectmeeting at queer wagenplatz Schwarzer Kanal. We’ll discuss events, concerts, voküs, workshops, karaoke … anything taking place on SK this season.

If you are interested, want to help out with something, join a group or start your own project at Schwarzer Kanal don’t hesitate to ask for the date of the next meeting at schwarzerkanal[ät]squat[dot]net

c u there

 

 

 

 

***hello in 2014 from your local queer waggonplatz***

Standard

*schwarzer kanal is a radical queer waggonplace, part cultural project and part living project. Roughly 20 different people from different countries live together with the idea of creating a politically queer space and hosting different events and groups on that place. Beside queering sexualities and sexual expressions we share ideas about more solidarity and no nations – more crossings and no borders – more free (play)grounds and no bosses, classes and ages…and a broad critic of capitalism.

*All is outside, under the sky and in movable waggons, all is uncommercial, d.i.y. (do it yourself) and changing from season to season. We made very different events and concerts here and are open for new stuff following the rough outlines above. …a reading, a concert, a building site, a workshop, groupmeetings…

*In 2014 we plan a season- opening in late spring, there will be a regular vokü (vegan open kitchen), concerts, ‘bike aid’ the bicycle workshop for refugees (check bikeaidberlin.blogsport.de) …and the entzaubert team is organizing the 7th entzaubert festival on 3. – 6. july 2014! (check entzaubert.blogsport.de) After a one year break we are very happy to welcome them back

*schwarzer kanal is the people involved in. we are always looking for new groups and people to share ideas and place. u want to know more about the place? maybe participate or bring new ideas to realize? Our contact is: schwarzerkanal [at] squat [dot] net

we have regular open project meetings, where we speak about the project plannings, the project space and all project decisions – ask for them!

*we are currently looking for people or groups who wanna hold or organize workshops in 2014. There is a bike workshop on the place and we have tools to build with wood and metal – and plenty of space!! the workshops need to be on donation basis and in a queer atmosphere.

4058663064_9d5f236576_o