DEMO 8.3.16 – International Women’s Day / Internationaler Frauentag – Wir nehmen uns die Macht zurück!

8-maerz-3

We take the power back!

As women* we are determined to lead the fight from the front. Patriarchy is the foundation of the imperialist and capitalist system, which exists on the basis of white male domination. We are women* who resist this order of exploitation and oppression.

As women* who experience war, who flee, who are in exile or migrate, we resist physical and psychological exploitation and humiliation. Refugee women* arriving in Europe, face a fascist asylum system that forces them into lagers, which provide no privacy but at the same time isolates them. This again exposes women* to all forms of violence in the private and public sphere.

Sexism is not imported to the fake democracies of the west. Women* who are brought up in these „democracies“ are also actors in their own states’ logic of war, colonialism and exploitation. These women* agree to this logic, they promote racist propaganda and profit from it.

We won’t allow for divisions, and won’t participate in the evil game of dividing  sexism, inter-trans-homo discrimination, racism, classism, antiromaism, anti-muslim racism, and ableism. We will not divide ourselves!

The women* in Rojava are a good example of women* who fight against colonialist and fascist state forces. The kurdish women in the north of Kurdistan (Bakur), are fighting for autonomy and since months they are resisting  the military superiority of armed forces and mercenary soldiers.

Resistance starts when we are in solidarity with each other, defend ourselves and others and fight for freedom on the basis of justice.

We call on women*, especially working class women* (with and without papers), to fight against the capitalist patriarchy and to decide for themselves in all areas of life.

For a society without colonialism and capitalism!

Tuesday 08.03.2016
Demonstration: 15.30 – Kottbusser Tor/Reichenberger Strasse (WLTI* only = WomenLesbianTransInter*)
Rally: 17.00 – O­ranienplatz

KNK (Kurdistan National Kongress) Frauenkomitee in Berlin
SKB: Sosyalist Kadinlar Birligi
IniRomnja
Dest Dan
International Women Space
HDK Berlin(Kadinlar)
Radical Queer Wagenplatz Kanal
Gogo Trash Berlin
Take Back
olgaausdererstenreihe

Em desthilatê şûnde digirin!

Em wek jinan bi biryar in ku di qadên herî pêş de têkoşînê bi rê ve bibin. Bingeha kapîtalîzma emperyalîst xwe dispêre desthilatdariya bavkanî û mêrê spî.

Em wek jinên ji qadên şer mişextbûyî û koçber ji aliyê fîzîkî, psîkolojîk û derûnî ve bi kedxwarî û mêtîngeriyê re rû bi rû ne. Bi taybetî jinên koçber yên digihine Ewropayê ji ber cihekî wan yê mayînê nîne, di kampên ji civaka giştî qutkirî de bi zordarî tên hiştin û bi pergala faşîst ya îltîcayê re rû bi rû ne. Ew jî dibe sedem ku jin di qada giştî û ya taybetî de bi her cureyê şîdetê re rû bi rû bimînin. Cinsiyetperestî parçeyeke ji -qaşo demokrasiya Rojava- ye, ji devereke din nehatiye vir. Ev jinên ku di van demokrasiyan de mezin bûne, wek aktorên hişmendiya şerî û yên kedxwariya dewletên xwe kar dikin. Bi tevlibûna vê hişmendiyê re propagandaya nijadperest belav dikin û ji wê jî sûdê werdigirin. Em destûrê nadin parçebûn û cudabûnan, emê ti carî nebin beşek ji lîstikên dijberiya cinsiyetperest, înter trans-hevzayend, nijadperestî, dijberiya Romanan û dijberiya nijadperest ya li dijî misilmanan. Jinên li Rojavayê Kurdistanê nimûneyên herî baş in ku li dijî hêzên faşîst û mêtînger yên dewletan şer dikin. Jinên li bakurê Kurdistanê jî ji bo xweseriya demokratîk têkoşîneke bêhempa dimeşînin, bi mehan e ku li dijî artêşa Tirk û leşkerên îslamî yên xwefiroş xweparastineke hêzdar û rewa dikin. Ji ber vê ye ku ji aliyê dewleta Tirk ve bi awayekî herî kirêt a cinsiyetperestî ve dibin hedefa êrîşan. Liberxwedan li qadên ku hevkariya me heye û li cihê ku xweparastin û parastina kesên din heye, li ser bingeha edaletê û li cihê ku têkoşîna azadiyê li dar be destpê dike. Em bang li tevahiya jinan dikin; jinên xebatkar û karker, jinên ku bikaxed û bêkaxed kar dikin, ji bo têkoşîna li dijî pergala bavkanî ya kapîtalîzma emperyalîst, ji bo di her qadên jiyanê de em biryara xwe serbixwe bidin, tevli têkoşînê bibin.

Ji bo civakeke bê kedxwarî û bê kapîtalîzmê

08.03.2016
MEŞ:Saet: 15.30 Kottbusser Tor-Reichenber Strasse (bi tenê ji bo FLTI: Jin, lezbiyen, Trans, Inter )
Mîtîng: Saet 17.00 li Orenienplatzê

 

8thmarch-arabictranslation

Preuzmimo Moć

Mi Žene smo preodređene da vodimo borbu iz privih redova. postojaća Patrijarhija se basira na imperialistićki i kapitalistićki sistem, sistem koji se zasniva na muškoj dominaciji bijelog naroda. Mi smo Žene koje su se oduprele protiv te vrste explotazie i opresije.

Mi Žene koje smo doživile rat, koje smo pobegle iz naši domovina, koje smo u exilu ili migrirale odupremo se phisićkoj, psikićkoj i mentalnoj explotaziji i poniženju. Narućito žene izbeglice koje stižu u Evropu suoćavaju se sa rasistićnim Azilsistemom koji te žene smešta u logore, u kojima nemaju privatnost i istovremnu su izolovane time su sve one izložene svim vrstama nasilja.

Seksizam nije uvoz u lažnu Demokratiju zapadni Zemalja. Žene koje su odgojene u ovim Demokratijama su akteri u ove ratne logike, kolonozacije i explotacije u sopstvenim Zemljama. Prihvatanjem te ratne logike onepodržavaju rasistićku propagandu i profitiraju od nje.

Nećemo dosvoliti niti ućestovati u toj prljavoj igri razdvajajanja sekzizma, inter-,trans-,homo- diskriminazije, rasizma, antiromaizma, islamofobije i ableizma jedno od drugoga.

Žene u Rojava su dobar primer za žene koje se bore protiv kolonijaliztićki, fašistickih državnih moći. Borba poćinje sa solidarnošću ismeđu nas. Branimo sebe i druge i borimose sa slobodu i pravdu.

Pozivamo sve žene naroćito radnićku klasu (sa ili bez dozvole za rad) da se bore protiv kapitalistićke Patriarhije i da imaju pravo da same odlućuju o svim sferama života.

Za društvo bez kolonijalizma i kapitalizma

 

8th-march-dari-translation

Wir nehmen uns die Macht zurück!

Als Frauen* sind wir entschlossen, in vorderster Reihe zu kämpfen. Das Patriarchat ist die Basis des imperialistischen und kapitalistischen Systems, welches auf der weißer männlicher Herrschaft beruht. Wir sind Frauen*, die sich gegen dieses System der Ausbeutung und Unterdrückung wehren.

Als Frauen*, die Krieg erfahren haben, die geflohen sind, die im Exil oder migriert sind, leisten wir Widerstand gegen die körperliche, psychologische und mentale Ausbeutung und Erniedrigung. Besonders Refugee Frauen*, die in Europa ankommen, stehen einem faschistischen Asylsystem gegenüber, welches sie in Lager zwingt, die keine Privatsphäre bieten und gleichzeitig isolieren. Dies führt dazu, dass Frauen* abermals allen Formen von Gewalt im privaten und öffentlichen Raum preisgegeben sind.

Sexismus ist nicht in die westlichen Schein-Demokratien importiertet. Auch Frauen*, die in diesen “Demokratien” aufwachsen, sind Akteure in der Logik ihrer Staaten, die aus Krieg, Kolonialismus und Ausbeutung besteht. Diese Frauen stimmen dieser Kriegslogik zu, verbreiten sie rassistische Propaganda und profitieren davon.

Wir werden diese Spaltung nicht zulassen und uns nicht an diesem bösen Spiel beteiligen, das Sexismus, Inter-Trans-Homo Diskriminierung, Rassismus, Klassismus, Antiromaismus, anti-muslimischer Rassismus und Ableism voneinander trennt.

Die Frauen* in Rojava sind ein gutes Beispiel für Frauen*, die gegen kolonialistische und faschistische Staatsmächte kämpfen. Die kurdischen Frauen in Nord-Kurdistan (Bakur) also im türkischen Teil von Kurdistan kämpfen für Selbstverwaltung und leisten seit Monaten eine starke Verteidigung gegen eine militärische Übermacht aus Militär und Söldnern.

Widerstand beginnt, wenn wir solidarisch miteinander sind und uns selbst und andere verteidigen und für die Freiheit auf der Grundlage von Gerechtigkeit kämpfen.

Wir rufen Frauen*, insbesondere proletarische Frauen (mit und ohne Papiere) dazu auf, gegen das kapitalistische Patriarchat zu kämpfen und in all ihren Lebensbereichen selbst zu bestimmen.

Für eine Gesellschaft ohne Kolonialismus und Kapitalismus!

Dienstag 08.03.2016
Demonstration: 15.30 – Kottbusser Tor/Reichenberger Strasse (nur FLTI* = FrauenLesbenTransInter*)
Rally: 17.00 – O­ranienplatz